Kỳ họp “không giấy” và những vấn đề “nóng”VTC1 | Tín dụng đen, vấn nạn ma túy, phòng khám Trung Quốc hay việc người dân bị lừa mua dự án ảo đã làm nóng phiên họp HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, …

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://chaddnrc.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *