43 thoughts on “làm chó của tôi nhé – chap 7

  1. Cậu là công chúa ngọt ngào của cậu ta, Cậu ta là hoàng tử điểm trai của cậu !

  2. Mk xem cái này lâu rồi nhưng lúc xem lại tự dưng k thấy h mới thấy nó hiện nên vào xem luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *