Làm Tóc ở HQ và VN ( 베트남 길거리 이발 Vlog 및 한국에서 미용실 Vlog )Khi đến VN hai tháng trước thì mình đã cắt tóc trên đường!
Khi đó cắt tóc ngắn quá^^
Nên là mình không cần cắt tóc cho đến tận bây giờ
Nhưng mà dạo này tóc của mình rất là luộm thuộm
Nên mình đã cắt tóc và uốn tóc
Ở HQ, làm video về cắt tóc và uốn tóc một cách đơn giản!
Xem cho vui thoi!

2달 전 베트남에서 길거리에서 머리를 잘랐습니다.
그리고 최근에 한국에서 다시 머리를 잘랐고 이를 영상으로 만들어 봤습니다. 재밌게 봐주세요!

Facebook :
Instagram :

Track : Tobu – Turn It UP [NCS release]
Music proviede by NoCopyrightSounds
Watch:
Free Download / Stream :

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://chaddnrc.net/category/lam-dep/

2 thoughts on “Làm Tóc ở HQ và VN ( 베트남 길거리 이발 Vlog 및 한국에서 미용실 Vlog )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *