9 thoughts on “Làm Tóc Ở Nhật Có Đắt Không? 1 Số Từ Vựng Thông Thường

  1. Người nhật bao giờ cũng cẩn thận họ chăm sóc khách hàng cũng giống như chăm sóc chính bản thân, video rất hay và bổ ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *