Lần đầu cắm trại trên núi đồi Đà Lạt ntn? – Định DohyLà lúc còn trẻ, xăng còn rẻ thì ta còn đi. Chuyến đi của một cậu nhóc ớt ơ từ thành phố Sài Gòn về Đà Lạt. Giữa mùa hè của tuổi 18 rạo rực,…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *