9 thoughts on “Lễ đi đâu – Chinh phục đèo Ma Thiên Lãnh – Phượt Tây Ninh | Ngố Nguyễn

  1. Ngô Nguyễn o tay Ninh ha e? A cg tay Ninh nè? Ma chưa lên ma Thiên lãnh bao giờ hết. Cho này mag theo thùng bia nhậu quắc cần câu lun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *