LÊ HẠNH – ĐỪNG KINH DOANH MỸ PHẨM “THỊ TRƯỜNG” NỮASản phẩm của tôi tốt lắm, thiên nhiên lắm, hàng nhập chính ngạch uy tín lắm
THẾ MÀ KHÁCH MUA VỀ SỬ DỤNG VẪN BỊ KÍCH ỨNG DA, rồi quay lại chửi nữa
Sản phẩm mình tốt thê mà Ức thật đấy! Ức lắm luôn

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *