28 thoughts on “Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý – Tập 5 [Bản Đẹp]

  1. Bộ phim này có hai cặp
    Một cặp thì nho nhã , chính chắn là băng nhạn và dương bức khuất
    Một cặp thì tinh nghịch những đáng yêu là lí ngọc hồ với tề tam công tử
    Cặp nào cũng có một cái kết tốt đẹp cả

  2. Thằng tướng quân dương bất khuất dê gái định hiếp dâm vợ ở bờ hồ may mà băng nhạn mang theo thuốc mê đi không thì bị thằng tướng quân hiếp dâm rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *