48 thoughts on “Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý – Tập 6 [Bản Đẹp]

  1. Coi lại mà vẫn thấy hay, Ngọc Hồ đáng iu quá, bả nổ mà ông chồg xanh mặt lun, 2 vk ck cute thì thôi

  2. Thiên Lôi thót tim khi nghe ngọc hồ nói. Quản lý được mấy cửa tiệm. Thiên Lôi giúp cho ngọc hồ.

  3. Xem tới tập 6 rồi mới biết thiên lỗi là trường sơn triệu tử long trong tân tam quốc.. à anh em..

  4. Tiểu thư Lý Ngọc Hồ chém gió thành bão quản lý 18 cửa tiệm, mặt ông Thiên Lỗi đúng kiểu, "rồi xong lần này ăn lol rồi." 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *