40 thoughts on “Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý – Tập 8 [Bản Đẹp]

  1. Lúc đầu coi tập 1-2, cứ nghĩ Băng Nhạn là người yếu đuối. Nhưng coi riết mới thấy Băng Nhạn vừa thông minh, lanh lợi lại còn đẹp nữa chứ. Còn Ngọc Hồ thì dễ thương, ngây thơ, hoạt bát, quậy,…Nói chung là thích hai nữ chính lắm luôn. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

  2. Bộ ba bọn họ họp vào là có show diễn sâu vl, thích cặp này ghê, xem từ thời bé mà giờ ra trường đi làm rồi

  3. 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

  4. Phim hài vui bị thu hút khiến ai cũng bị thuốc Như con điên con điên khùng nó sẽ có một đường ra tốt tại sao Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý cái tên đó dữ vậy nhưng có một điều rất thích là nó có một đặc điểm là siêu hài siêu vui siêu tôi hiểu về tính cách của những bộ của những nhân vật từng Ly từng tí từng mơ Từng nét không sai sót một chút tí nào nhưng Diễn viên thì cũng phải hấp dẫn hơn ăn nhẹ nhàng hơn để sinh để tính không dễ thương hơn và làm nhẹ nhàng không được khiêm tốn quá nha phim này cần thêm một số nội dung không được quá nhà em thương làm cho người ta không thích ok nhé

  5. Đây là bộ phim duy nhất mà tôi xem đến chục lần r vẫn chưa chán. Phim có thêm những tình tiết hài hước của vợ chồng ngọc hồ và thiên lỗi nên càng hay 😂😂

  6. Băng nhạn và tướng quân ngủ với nhau trước, còn ngọc Hồ ngủ với thiên lỗi sau mấy hôm haaaz…thế là 2 người đều bị mất chinh rồi

  7. hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay ngàn lail

  8. Đoàn phim này chọn diễn viên chính diện toàn đẹp đẹp không. Còn phản diện thì…XẤU KHINH KHỦNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *