Lesson 03: Hướng dẫn Upload, cấu hình & SEO Video trên YoutubeHướng dẫn upload video lên kênh Youtube. Hướng dẫn cấu hình video trên youtue. Hướng dẫn SEO video ăn top đề xuất. Hướng dẫn đăng ký, tạo kênh và mở …

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *