11 thoughts on “[ Livetream ] Khởi My đi làm tóc cho MV mới😍

  1. Mới thấy cái vô liền luôn yêu chị quá.Ước gì được gặp chị ngsoif đơi nhưng ước mơ chỉ là mơ ước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *