31 thoughts on “Loa nhật cỏ hơn 2trieu giá bèo nhèo cho anh em chơi đây lh 0973055015.

  1. Hàng ve chai mà giá quá là mắc các bạn muốn bán dược phải coi lại về giá cả quá cao người việt ko phải ngu dâu

  2. Nên phải coi lại hàng vất bỏ ở những nước phương Tây việt nam là một bãi rác mà phương Tây rất bỏ nên phải coi lại khi bán cho những người dân Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *