34 thoughts on “lớp học ám sát koro-quest ! OVA tập 1 (vietsud)

  1. Nagisa biến hình một cái là rui hết hứng xem luôn chắc tui không coi tập 2 đâu😱😱😱😱😱😵😵😵😵😨😨😨

  2. Ôi Nagisa dễ thương quá yêu quá đi 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *