Lớp múa Ballet của nhí Hà thành | VTCVTC | Xu hướng những bậc phụ huynh thường cho con đi học múa Ballet trong những kỳ nghỉ hè. Đây là một bộ môn nghệ thuật hữu ích giúp trẻ phá triển chân- thiện -mỹ.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

3 thoughts on “Lớp múa Ballet của nhí Hà thành | VTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *