21 thoughts on “LỘT XÁC || TRUYỆN TRANH KINH DỊ NHẬT BẢN

  1. Truyện hay quá bạn ei. Ko có ng mẹ nào vừa ngốc vừa điên như z. Và tập này kết thúc ko có hậu 😁😁😁😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *