Mẹo ghép xe ngang de hieu và ap dung thuc te ( Hướng dẫn chi tiết ơ phía dưới mọi người xem )Cho xe duy chuyển qua nhà khi banhxe sau ben phải ngay goc của nhà xe thi dừng lại _ tiep theo các bạn đánh lái hết phải vào số lùi – lùi vào nhà xe mắt nhìn.

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *