Merry Christmas – Bellygirls Kids Group – Trung tâm dạy múa bụng thiếu nhi tại HCMWeb:
Face:
CLB chuyên nhận dạy bellydance tại nhà, cơ quan, nhóm riêng, biên đạo bài diễn… từ cơ bản đến nâng cao cho trẻ em và người lớn.
Chuyên nhận biểu diễn bellydance tại các event, nhà hàng, quán cafe

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

One thought on “Merry Christmas – Bellygirls Kids Group – Trung tâm dạy múa bụng thiếu nhi tại HCM

  1. so pretty. Love all of you ladies and girls. so proud of all of you. amazing dances, great videos, love the energy and passion you girls have in belly dance. please make many more videos more often, both lady group and girl group, just dance to many drum solos, rock those hips and glutes, vibrations all the time jaja. Merry Christmas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *