Mở Và Quản Lý Nhiều Tài Liệu Trên Một Cửa Sổ Sử Dụng Office TabsVideo được thực hiện bởi:
Chuyên laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái.

Mở Và Quản Lý Nhiều Tài Liệu Trên Một Cửa Sổ Duy Nhất Sử Dụng Office Tabs.
Áp dụng cho Office 2003,Ofice 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016.
Khi bạn có nhu cầu mở nhiều file (Word, Excel, Powerpoint) và làm việc hay chỉnh sửa những file đó trong một cửa sổ, bạn cần cài đặt công cụ Office Tabs.
Office Tabs giúp mở nhiều file trong bộ Microsoft Office trên một cửa sổ tương tự như các tab trong trình duyệt web.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe

2 thoughts on “Mở Và Quản Lý Nhiều Tài Liệu Trên Một Cửa Sổ Sử Dụng Office Tabs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *