33 thoughts on “Múa Vui Đến Trường – Lễ Khai Giảng năm học 2017-2018

  1. Bài múa VUI ĐẾN TRƯỜNG đạt giải nhất của các em lớp 3 các bạn có thể xem ở đây.
    https://youtu.be/g-CKkijmo8k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *