MƯỜNG LAY là khu nhà ở dân tộc thiểu số quy hoạch ĐẸP NHẤT VIỆT NAMDù đã đặt chân đến nhiều nơi tại Việt Nam nhưng thực sự thị xã Mường Lay chính là nơi ấn tượng nhất với Nếm TV. Những ngôi nhà sàn của người…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *