21 thoughts on “Mv Hàn Quốc Lãng Mạn Nhất Về Tình Yêu Tuổi Học Trò ★ ★★ ★

  1. Sky of love của Nhật năm 2007,Gakky lúc đó 19 nhìn phê vãi, nhất là nụ cười .Nhưng gakky ngực hơi phẳng,đúng là nhân vô thập toàn .Vì thế các bạn gái nhà mình ngực lép cũng đừng tự ti mà vui vẻ,smile như aragaki nhé 😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *