Next100 – Tài chính kinh doanh trưaNext100 với sứ mệnh làm bệ đỡ, hỗ trợ các startup Việt Nam tại thị trường trong nước và vươn ra quốc tế, dựa vào thế mạnh từ nguồn vốn và kinh nghiệm của tập đoàn NextTech Group

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *