23 thoughts on “Ngày Phán Xét – Thiên Đàng và Hỏa Ngục

  1. làm người lương thiện sẽ được chúa chấp nhận và bạn sẽ được ở trên thiên đường cùng bao nhiều người tốt khác.Hãy sống lương thiện nhé mọi người

  2. Xin chúa rữa sạch tội lỗi của con chúa ơi xin chúa tha thứ cho chúng con con sẽ không tái phạm những lời cha dạy và sẽ kính sợ ngài xin hãy bảo bọc gìn giữ chúng con trong cánh tay quyền phép của chúa để khi mất đi chúng con có thể được phục vụ ngài trên thiên đường amen

  3. Huhu ko biết mình có phạm tội gì không nhỉ xin Chúa đừng phạt con con sẻ hứa sẻ làm nhửng gì tốt đẹp hơn nửa 😭

  4. các bạn ơi nếu ai cảm thấy mình có lỗi và mong muốn được Chúa tha thứ thì hãy tin ,tiếp nhận Chúa vào lòng để Chúa tha thứ và ghi tên bạn vào nước thiên đàng của Ngài đừng từ chối những ai làm chứng về Chúa cho bạn mình tin các bạn sẽ được Chúa thương xót nếu tìm kiếm Ngài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *