Ngự Thú Cuồng Thê Tập 1 Truyện Ngôn Tình Xuyên Không Hấp DẫnHán Việt: Xuyên việt “Nam thú” quốc / ngự thú cuồng thê
Tác giả: Yêu Thủy Vô Tà

Ai có thể nói với nàng trong rừng rậm nguyên thủy sinh hoạt sư tử?
Ai có thể nói với nàng. . . Sư tử là hội thẹn thùng ?
Làm một cái quán ăn đêm đại lão bản giọt nữ nhi xuyên thủng một cái chỉ có nam nam thú nam thế giới, nàng rất muốn bình tĩnh xem bình tĩnh sống bình tĩnh về nhà. Nhưng vốn! Ông trời cho ngươi không bình tĩnh xuyên qua, như thế nào khả năng cho ngươi bình tĩnh sống sót nhão!

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

12 thoughts on “Ngự Thú Cuồng Thê Tập 1 Truyện Ngôn Tình Xuyên Không Hấp Dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *