Nguyên nhân Việt Nam thuộc nhóm kháng kháng sinh cao nhất thế giới | FBNC TV Today Life 29/10/19FBNC TV (Bản tin Today Life) – 3:35 Gia tăng tình trạng đề kháng kháng sinh ở Việt Nam. Tình hình kháng thuốc của vi khuẩn càng ngày càng được quan tâm …

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chaddnrc.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *