15 thoughts on “Nguyễn Phú Trọng đề nghị Mỹ giúp kiểm tra sức khỏe khi sang gặp Trump?

  1. NPT xin một xuất qua Mỹ khoe ….ta đây là Tổng Chủ tương đương Tổng Thống nước chxhcnvn đây nhá…Tổng Thống Donald Trump ông đón làm gì cái thằng người Bắc giỏi láo lếu,xảo ngôn ,chỉ tổ làm phí thì giờ và bẩn ghế ngồi ,dơ thãm lót nhà của Tòa Bạch Ôc mà thôi…..

  2. Địch mẹ nó mua vưởng khí để kiếm ăn chứ có ai đâu mà đánh – còn thằng ba tàu là ông cố nội nó sao nó dám đánh – thằng tập nó bảo nó đau bụng ìa chảy thôi – thì từ thằng nhớn cho tới thằng bé lo mà chay qua tàu để mà diện kiến – nhục cho lũ rừng rú cs vn

  3. Thằng khỉ trọng lú này cho nó chết mẹ nó đi chứ kiểm tra sức khỏe làm gì – gần đất xa giời rồi mà hèn với giặc độc ác với dân – chửi lũ cs vn là chó thì tội cho con chó – vì loài chó nó rất trung thành chứ kg như lũ khỉ rừng rú cs vn

  4. Đi Mỹ làm gì ta ? Bỏ tài sản ở vn nhiều quá ,không ai xài thì uổng phí cả đời làm tổng chủ! Hay chơi trò đu dây gì nữa đây ,còn cảng còn vịnh ,còn đất còn rừng nào chưa bán đem qua tiếp thị cho mỹ không? Hay là một căn nhà muốn bán cho hai khách ? Chắc không dám ,nhưng mà biết đâu mỹ cũng ham những chỗ trọng yếu ,những vùng chiến lược mà bị mắc lừa?mua vũ khí ? Nợ nhật mấy trăm triệu đô không có tiền trả ,lấy gì mua? Mà có mua cũng chẳng dám choảng nhau với thằng tàu cộng! Theo sự phỏng đoán của riêng tôi thì tiếp tục vác bị đi ăn máy ,bởi vì chẳng còn gì để nói lời trao đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *