20 thoughts on “Những Chàng Trai Kung Fu – Long Quyền Tiểu Tử – Đại Ca Nam Lớp 12 A 2018 Thuyết Minh

  1. Thằng Đại ca kia mà dám kêu thích Hạo Nam hả Ở ngoài đời tao cho mày ăn đập rồi khi bé chưa😎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *