6 thoughts on “Những khoảng khắc hài hước trong lớp Học Ám Sát (Part 2)

  1. Địt mẹ ăn cắp video người khác xong lại còn lấy tên channel của mình vào, loại chó đáng khinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *