Nonstop Dáng Em 2019 |TVD | Nonstop DJ lk remixNonstop Dáng Em 2019 |TVD | Nonstop DJ

Lời bài hát
Ngoa’i kia bao nhiêu câu ca ti’nh nhân thở than
Khă’p thê’ gian nghe như con sông trôi nghẹn nga’o
Va’ anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bươ’c chân
Để biê’t em ra đi không khi na’o trở lại
No’i đi em bao sương gio’ trong đơ’i oan tra’i
Ma’ sao em mang thân đi suô’t canh da’i
No’i đi em bao nhiêu ân ti’nh chu’ng ta
Đã mãi mãi tư’ nay theo em đi vê’ nơi xư’ xa
Ti’nh ca năm xưa ta như đu’a vui thê’ thôi
Co’ biê’t đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn nga’o
Ti’nh yêu hôm nao như đang ca’y thân xa’c tôi
Bởi những nhơ’ nhung không khi na’o mang em vê’ lại
No’i đi em bao sương gio’ trong đơ’i oan tra’i
Ma’ sao em mang thân đi suô’t canh da’i
No’i đi em bao nhiêu ân ti’nh chu’ng ta
Đã mãi mãi tư’ nay theo em đi vê’ nơi xư’ xa
Da’ng em hôm na’o đư’ng giữa linh hô’n khi tôi chợt mơ thâ’y
Da’ng em trong vo’ng tay cu’ng tôi mãi luyê’n lưu đơ’i sô’ng na’y
Da’ng em mơ hô’ thư’c giâ’c tôi ti’m trong muôn tru’ng tiê’c nuô’i
Dẫu nhân gian cuô’ng quay co’n tôi đư’ng mãi nơi na’y ngo’ng chơ’

Nguồn tin: Musixmatch
Nhạc sĩ: NHANGUYEN VAN THANH / TAYULO

► Đăng Ký Kênh:
► Facebook:


Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

2 thoughts on “Nonstop Dáng Em 2019 |TVD | Nonstop DJ lk remix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *