Nộp thuế chậm có thể bị phạt nặng hơnVTC1 | thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng, cần tăng mức xử phạt đối với những người chậm nộp thuế.

—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *