21 thoughts on “Nu Hoang Son doc tap 1a

  1. Mình muốn đài MBC chiếu lại phim này quá đi, hồi nhỏ xf này khóc, và thấy thương seon doek quá

  2. Đm con gần vua ác vl nó giết luôn thằng phu kiệu tóm lại cái nước này cũng là quân phiện xâm lược 2 nước nhỏ hơn hồi bé cứ công chúa yu mông giờ mới thấy thực chất là quỷ ngay tập đầu tiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *