Ông lão giả vờ làm ăn mày về quê, 2 con trai lớn đùn đẩy nhau không nhận, con út đón về nuôi thìÔng lão giả vờ làm ăn mày về quê, 2 con trai lớn đùn đẩy nhau không nhận, con út đón ông về nuôi thì được cho 2 tỷ. ở làng đầu cầu có 1 ông…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://chaddnrc.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *