21 thoughts on “Phim Astro Boy

  1. Thề luôn chưa bao giờ nuốt nổi việc thuyết minh. Xui vì không có vietsub nên miễn cưỡng xem thôi…
    Tóm lại là không bao giờ ưa nỗi thuyết minh cả.

  2. Thị trưởng thật là loại: độc ác, ngu ngốc, độc tài và vô dụng
    Nếu k sẽ k có nhiều người vô tội phải chết. Xã hội thật bất công

  3. Phím hãy mình đăng ký nè 👍👍👍👍👍👍👍👍👍🔔🔔🔔🔔👈👌👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *