28 thoughts on “Phim Hài Hàn Quốc Cười Không Nhặt Được Mồm 2018

  1. dao nay thang lon post phim dich qua bi ngu hay sao…TQ ma cu de la han quoc…
    du ma ngu vua thoi…may thang cho nay lam phien minh ghe…

  2. Moá ! Phim ba tàu lai hàn mà dám nói hàn…không thích vậy nha ad..phim hàn đẳng cấp hơn hẳn phim ba tàu lai nha nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *