9 thoughts on “phim hoạt hình wall-e : tình yêu người máy

  1. Mọi người có biết thông điệp ý nghĩa nhất mà bộ phim đã mang lại ko?

    Hãy nhìn Trái Đất🌎🌍🌏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *