PHIM NGẮN ƯỚC GÌ TÔI NÓI ĐƯỢC | TRAILER🔰[Liên hoan phim Sinh viên TP. Hồ Chí Minh – Lần thứ 4 – Năm 2019]🔰

☘️ Tác phẩm “ƯỚC GÌ…TÔI NÓI ĐƯỢC”

Mời các bạn xem trailer được thực hiện bởi sinh Viên Khoa Quản Lí Văn Hóa, Nghệ Thuật.

#LienhoanphimSinhvien2019
#Khatvongxanh #uocgitoinoiduoc
#HoiSinhvienTPHCM #LienChiHoikhoaQLVHNT
#KhoaQLVHNT

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://chaddnrc.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *