24 thoughts on “Phong vân truyền kỳ

  1. Có game nào giống thể loại game này k mấy bạn, game này giờ nạp quá mình k theo nổi,nhưng rất thích cách chơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *