19 thoughts on “Photoshop – hướng dẫn làm logo đẹp

  1. Cái line tool sao mình vẽ ra nó mỏng quá với không phải là đường thẳng mà là hình mũi tên

  2. mình đọc thấy bài này cũng khá hay, bạn có thể tham khảo nhé https://nghetudo.vn/tin-tuc/nhung-luu-y-khi-thiet-ke-banner-quang-cao-tren-website.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *