Quảng Bình : Rừng vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đang bị “xẻ thịt”Rừng vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trên địa bàn bản Phù Minh, xã Thượng Hóa, (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang bị lâm tặc vào “xẻ…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://chaddnrc.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *