44 thoughts on “Quang Trung ĂN SẬP Dookki Việt Nam CHỈ VỚI 139k

  1. Trung: hôm nay thầy sẽ dạy các con cách nói từ “ chiếc “ sao cho chuẩn
    HS: Vâng!
    Trung: Từ chiếc có thể nói như là chiếc nghêu, chiếc dĩa, chiếc tobboki hoặc là CHIẾC SỐT
    HS: NÀ NÍ!?!?!

  2. Chả cá Hàn Quốc này tui chưa ăn qua mà rất mê các món chả cá hé hé é🤣🤣🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *