44 thoughts on “Quyết định 34 – bằng chứng về Thủ tướng Phúc ‘dính’ EVN?

  1. Vn quá lạm dụng chữ MẬT. điện thì gì đâu mà đóng giấu mật, Như vụ mua AVG công an đóng đấu mật để rồi mobiphone mua AVG gấp 10 lần . thường lạm dụng để lợi ích nhóm để kiếm số tiền lớn thì gọi tham nhũng

  2. AN NHIEU QUA MO MAT ROI KY BUA DE ROI KHI GIAT MINH THI LO DIEU CHINH GIAI TAN NHUNG NGHANH DOC QUYEN TAI VN VA NHUNG CON SAU CHUYEN HUT MAU NGUOI DAN THI NGUOI DAN MOI DO KHO

  3. Đề nghị đại biểu quốc hội và ông trọng xử ông phúc miền đầu để làm gương đô ac quá đi

  4. Hãy suy nghĩ kỹ ai được hưởng lợi nhiều nhất toàn mấy cha mấy mẹ kg chỉ tội cho mấy anh em công nhân có tiếng mà kg có miếng gì

  5. Thang lanh dao nao cung vi tien dut day mon nen nge chung no ki het de cho no tang gia dien ko can biet chi can tien thoi luat nhan qua gan ngay thoi

  6. Cái bọn cộng sản nay bây giờ gọi nó là bọn ăn cướp lên Cầm quyền , nếu như mọi nguồn thu được 10 đồng thì nó ăn mất 12 đồng thiếu 2 đồng thì nó đi vay, vậy đến bao giờ mới hết nợ

  7. PHÚC NIẼNG CŨNG TÍNH CHUYEN VƠ VÉT RÒI SANG LÀM MA LAC MA ĐÓI Ơ MỸ TĂNG GIÁ ĐOEN 45% LŨ KHỐN VƠ VÉT CHUẨN BI CHO CUÔC THÁO CHAY ĐẺ LAI NƯỚC NHÀ 90 TRIEU DÂN XƠ XÁC VÓI NÚI NƠ CÔNG MÀ LŨ SÂU DÃ ĐUC KHOÉT

  8. bọn nc ngoài nó nhầm đấy. đáng ra phải đưa trường an ninh vào top mới đúng ko thế tại sao phải chạy để nâng điểm?

  9. có tiềm lkinh tế của cả nước mà lãnh đạo không liem chính.chi ngi hút máu người đân. từ lâu có câu nhà giọt từ nóc muon đoi. mong các ông học tập lý hiển Long. thủ tướng Singapore ấy

  10. Cả một lũ quan tham cấu kết với nhau móc tiền dân, lấy tiêu xài hoang phí. chờ đó ÁC GIẢ ÁC BÁO sớm thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *