Rác thải đe dọa du lịch biển Đà Nẵng | VTC NowVTC Now | Với lượng rác thải sinh hoạt khoảng 1.000 tấn/ngày, các bãi xử lý rác của Đà Nẵng đang dần quá tải và có thể rơi vào tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường biển.

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *