Review Du lịch Biển Hải Tiến Hè 2019 | Queen HotelTrải nghiệm du lịch biển Hải Tiến hè 2019

Khách sạn: Queen Hotel
Địa điểm: Biển Hải Tiến – Thanh Hóa

Đạo diễn, diễn viên: Tâm Million
Quay phim: Cá bé nhỏ. bé Nhi
Make up: Cá thờn bơn
FB:

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

One thought on “Review Du lịch Biển Hải Tiến Hè 2019 | Queen Hotel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *