Review Sách | 12bis – First They Killed My Father – Loung UngHạt Tiêus rất vui được gặp lại các bạn! First They Killed My Father là một quyển hồi ký ghi lại những ký ức tuổi thơ của Loung Ung tại thủ đô Phnom…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *