Review sách Nghệ thuật viết quảng cáo

  • Quảng cáo đã tác động đến tâm trí người dùng như thế nào? Con người nhận thức bằng cách liên tưởng đến các hình ảnh có sẵn trong não (mindmap) và ra quyết định lựa chọn theo một danh sách đã sắp xếp thứ tự sẵn. Do đó mục tiêu quảng cáo là ghi vào trí nhớ người dùng nhớ về sản phẩm bằng liên tưởng đến những hình ảnh sẵn có. Đồng thời giành vị trí đầu trong danh sách lựa chọn của họ.
  • Tại sao có quảng cáo không hiệu quả? Do quảng không có mục tiêu và đo lường rõ ràng theo ý đồ ghi nhớ và giành vị trí đầu trong danh sách. Từ đó dẫn tới thực hiện các chiến dịch nửa vời khi không biết được hiệu quả đến đâu và như thế nào là hiệu quả.
  • Các phương pháp để tăng hiệu quả quảng cáo như thế nào? Rõ mục tiêu và đo lường theo nguyên lý tâm trí của người dùng, sau đó duy trì thời lượng và tần suất hợp lý.
  • Có các mô hình quảng cáo như thế nào? văn bản, hình ảnh, âm thanh, biểu tượng, đại sứ, truyền hình, phát thanh, tìm kiếm trực tuyến, … với mỗi mô hình tác giả nêu ra dữ kiện phân tích, cách tiếp cận và gợi ý một số thủ thuật.
  • Website: Reviewsachhay.net

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *