RUNNING MAN EP 383 KHÁCH MỜI NHÓM NHẠC SECHSKIESNgày 9/12 vừa qua một nguồn tin cho hay nhóm nhạc sechskies đang ghi hình cho Running Man , trước đó nhóm nhạc này đã tham gia Running Man vào khoảng 1 năm trước , đây là lần thứ 2 nhóm nhạc tham gia running man với những đều thú vị

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

One thought on “RUNNING MAN EP 383 KHÁCH MỜI NHÓM NHẠC SECHSKIES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *