10 thoughts on “Running Man : Thánh Nhọ Lee Kwang Soo Xuất Hiện

  1. Mấy tấm maxa đó nhìn mấy cái đầu tròn mà sao đâu dữ z, nhà em có tấm nhọn quắt cũng đâu có đau đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *