Sắc Bén Nhân Phi Tập 1 Truyện Ngôn Tình Huyền Huyễn HayNàng là tuyệt thế cầm tiên trí tuệ và mưu kế vô song, lại gặp người yêu phản bội, dẫn tới họa sát thân diệt tộc.

Một khi trọng sinh, lần thứ hai mở mắt ra, nàng là Vương phi củi mục không được sủng ái nhất của Tĩnh thân vương phủ.

Nếu ông trời để cho nàng sống lại một đời, nàng tự nhiên tung hoành phong vân, vượt lên trên chín tầng mây.

Lấy cầm làm binh khí, lấy âm thanh làm dao.
Nàng thề muốn nghịch thiên mà đi, khinh nàng, phụ nàng, nhục người của nàng, nàng đều phải nợ máu trả bằng máu.
Hắn là Thái tử Nam Sở quốc tay cầm trọng binh, phúc hắc cao thượng lạnh lùng, thiên phú tuyệt vời.
Khi mới gặp, nàng bị người tính kế, bốn bề thọ địch, mà nàng thản nhiên đứng ngạo nghễ, đang lúc cười nói cột buồm mái chèo tan thành mây khói.

Một cây cầm, một bài khúc.
Dẫn tới thiên hạ đại loạn, mây di chuyển bốn phương, lại cũng nhẹ nhàng trêu chọc lòng của hắn.

Từ nay về sau……
Phỉ nàng, báng nàng, nhục người của nàng, hắn ngược người đó, chà đạp người đó, giày vò người đó;
Khinh nàng, phụ nàng, hủy người của nàng, hắn dẫm người đó, giết người đó, diệt người đó.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

9 thoughts on “Sắc Bén Nhân Phi Tập 1 Truyện Ngôn Tình Huyền Huyễn Hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *