STV – Sóc Trăng: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏiSTV – Năm 2019 đã có 132.383 hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi các cấp chiếm trên 63% so với hộ nông dân, tăng 4.175 hộ so với năm 2014. Trong đó, giỏi cấp Trung ương 298 hộ, cấp tỉnh 2.067 hộ, cấp huyện, thị, thành phố 20.485 hộ, cấp cơ sở 56.579 hộ. Nhiều địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cao như huyện Trần đề, Cù Lao Dung, Vĩnh Châu, Thạnh Trị.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *